10 – Hoants

Gegevens

Naam : Hoants
Zeilnummer : 10
Bouwjaar : 1927
Werf : A. v Wageningen, Veenwouden
Stamboeknummer: 547
Opdrachtgever : D. Visser, Langweer

 

Meetbrief_RE10_Hoants

 

https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/hoants

Beschrijving

De tjotter ‘Hoants’ behoort heden tot de collectie die de stichting Friese Tjottervloot heeft overgenomen van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Sedert 1954 maakte zij deel uit van de vloot verbonden aan de jeugdherberg ‘It Beaken’ in Heeg. Heit Piersma had haar in dat jaar overgenomen van de eerste eigenaar, de Langweerder bakker D.Visser. Deze had de ‘Kabeljauw’, zoals de oorspronkelijke naam luidde, in 1927 laterten bouwen door Adriaan van Wageningen te Veenwouden. De heer J.Visser te Langweer, zoon van bakker Visser en zelf ook bakker geweest zijnde, vertelde hij het volgende. Zijn vader was afkomstig uit het buurtschap Valom in de gemeente Dantumadeel, niet ver van Veenwouden. Hij zal dus de bootbouwer Van Wageningen in zijn jeugd gekend hebben. Volgens de zoon had zijn vader, die het zeilen in zijn woonplaats had leren waarderen, eerder een andere tjotter gehad, die hem echter niet beviel. Deze mededeling is in overeenstemming met wat bekend is uit de bewaard gebleven werfboeken van de Kromwâl-werf in Britswerd. Daar is in 1919 een kleine tjotter met NNWB-maten 4,70 x 1,70 is afgeleverd aan D.Visser te Langweer. Wat er van deze tjotter geworden is, is niet bekend.

Bij haar registratie als wedstrijdtjotter de ‘Kabeljauw’ van de NNWB het zeilnummer 10 toegewezen. Visser moet zich tot een fanatiek wedstrijdzeiler ontwikkeld hebben. Met zijn plaatsgenoot, de aannemer Tj. van der Meulen, die eveneens bij Van Wageningen een NNWB-tjotter had laten bouwen, nam Visser regelmatig deel aan hardzeilerijen. Dit blijkt uit bewaard gebleven deelnemerslijsten van diverse Friese zeilverenigingen, zoals die van zijn eigen vereniging in Langweer en van de Zeilverenigingen ‘Oostergo’ en ‘Sneek’ en van de Sneker Zeilclub; vanaf 1928 vinden we de ‘Kabeljauw’ in een onafgebroken reeks van jaren als deelnemer ingeschreven, tot in de Tweede Wereldoorlog.

De heer Visser won diverse prijzen. Als in 1953 op initiatief van de Koninklijke Zeilvereniging ‘Oostergo’ en het Fries Scheepvaart Museum in Grou voor de eerste keer een reünie voor ronde jachten wordt gehouden, is Visser met de ‘Kabeljauw’ van de partij. Blijkens een bewaard gebleven kwitantie verkocht Visser nog in dezelfde maand juli de ‘Kabeljauw’ voor driehondervijftig gulden aan Heit Piersma, de vader van de jeugdherberg in Heeg. Zij heeft daar onder de nieuwe naam ‘Hoants’ als instructievaartuig bij de zeilschool dienst gedaan. Bij het vertrek van Piersma als beheerder van de jeugdherberg in 1976 ging de ‘Hoants’ over in eigendom van de N.J.H.C. tot de overdracht aan de Stichting Friese Tjottervloot.

De opeenvolgende eigenaren waren:

1928 – 1954       D.Visser               Langweer           Kabeljauw
1954 – 1976       P. Piersma          Heeg                     Hoants
1976 – 1995       NJHC                     Heeg                     Hoants
Vanaf 1995         SFT                         Heeg                     Hoants

Technische gegevens

Hoofdafmetingen:

  • Lengte over de stevens 4,81m
  • Grootste breedte buitenkant huid 1,68m
  • Holte op het grootspant 0,73m
  • Zeiloppervlak: grootzeil en fok 16,0m2

Bijzonderheden:

  • Breed vlak plat
  • Uitgesproken hoekige kim
  • Vlaktilling 0 graden
  • 2 huidgangen boven de kimmen
  • Breed roer met gesneden vogel in de kop
  • Eenvoudig snijwerk op het boeisel, dat sterk is verhoogd

Opmerkingen:

Volgens jachtbouwer Piersma in Heeg, die vele houten ronde jachten in restauratie heeft gehad, liet Van Wageningen de kielgang oplopen tegen de achtersteven. De scheg werd er onder tegenaan geplaatst, in tegenstelling tot de gebruikelijke constructie, waarbij de kielgang doorloopt onder de scheg.