10 oktober open dag

De vrijwilligers onder leiding van bouwmeester Rob van Roessel werken stug door aan de realisatie van het nieuwe watersportcentrum. Het gebouw is rondom bijna helemaal bekleed met houten planken. Planken die vooraf eerst nog geverfd moesten worden: kilometers hout hebben de vrijwilligers onder handen genomen. Steigers in het schiphuis worden nu gemaakt, zodat we de tjotters goed kunnen afmeren en zodat de tjotters goed bereikbaar zijn. Aan de waterkant van het schiphuis zijn extra dukdalven neergezet om de constructie te beschermen tegen aanvaringen. Elke dag weer komen we zo dichterbij het eindresultaat. Op 10 oktober zijn alle donateurs van harte uitgenodigd om het watersportcentrum te komen bekijken. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.