7 – Tjilling

Gegevens

Naam : Tjilling
Zeilnummer : 7
Bouwjaar : 1969
Werf : de Jong Heeg
Stamboeknummer: 959
Opdrachtgever: NJHC Heeg
Ls/Bh: 5,10/1,70m

 

Meetbrief_RE7_Tjilling

 

https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/tjilling-2

Beschrijving

In 1970 bouwde de Jong nogmaals een tjotter voor de zeilschool van de jeugdherberg ‘It Beaken’. Deze diende als vervanging van een tjotter met dezelfde naam, die door Gebr. De Jong in 1937 was gebouwd en na de oorlog door Piersma voor de zeilschool was verworven. Deze tjotter heeft 1 gang boven de kimmen.

De oorspronkelijke Tjilling werd in 1957 gebouwd voor opdrachtgever O. van Leer, Chicago. Een notitieboekje bevat een uur-verantwoording en kostenspecificatie van een tjotter van 4,70 bij 1,88 meter, waarvan de bouw kennelijk in 1956 is begonnen en waaraan 8 weken is gewerkt. De tewaterlating vond plaats in 1957. Zeer waarschijnlijk is dit de boot gebouwd voor de vatenfabrikant Oscar van Leer. Diens adres: 5460 N.Wolcott Avenue, Chicago 40, Illinois (USA). De kosten bedroegen in totaal 3749 gulden, als volgt opgebouwd:

Loon 800 uur à 2,50 gulden                        2.000
Hout                                                                     800
Zeilen                                                                   600
Verchromen (!)                                                  100
Lak                                                                          30
Leeuw                                                                     25
Schilder                                                                  50

                                                                             3605
                                                                          144

                                                               Fl.           3749

Bovenstaande wordt bevestigd door een brief van Van Leer aan de secretaris van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten van juni 1957, waarin hij meldt bij de werf van de Gebr. H. en B. de Jong in Heeg een Friese tjotter met een lengte van 4,70 meter en een breedte van 1,88 met te hebben laten bouwen; naam ‘Tjilling’. De lijst vermeldt nog: 3 gangen. De tjotter werd niet lang na voltooiing verscheept naar Chicago.

Aan deze voor de Jong bijzondere opdracht wijdde de Leeuwarder Courant destijds een (in de Friese taal gesteld) artikel. Deze tjotter was uitgerust met een smal jachtenroer bekroond met een gulden leeuwtje. Wat er van deze boot geworden is nadat Van Leer zich later in Amstelveen vestigde is niet bekend.