Overzicht Agenda 2016

Winterklaar maken tjotters

04-11-2017 vanaf: 09:00 uur

Zaterdag 4 november maken we vanaf 9.00 uur alle schepen weer winterklaar. Als je wilt helpen, meld je dan bij Marleen Michelhoff: 06-28582138.

Bestuursvergadering

30-11-2017 vanaf: 20:00 uur

Tijdens de bestuursvergaderingen van Stichting Friese Tjottervloot komen aan de orde: onderhoud van de schepen, activiteiten voor donateurs en anderen, evenementen, arrangementen, financiën, pr en communicatie.

Eindejaarsborrel vrijwilligers

22-12-2017 vanaf: 17:00 uur

De Stichting Friese Tjottervloot kan niet zonder vrijwilligers. Voor het onderhoud van de schepen, voor het geven van instructie en dit jaar voor het bouwen van het nieuwe watersportcentrum, zijn we grotendeels afhankelijk geweest van vrijwilligers. We zijn erg blij dat velen ons hebben geholpen en nog steeds willen helpen. Als dank, ook al staat dat niet in verhouding, organiseren we voor alle vrijwilligers een eindejaarsborrel op vrijdag 22 december vanaf 17.0o uur in het SFT-gedeelte van It Sylhûs.

Meerjarenplan

06-01-2018 vanaf: 14:00 uur

Op zaterdag 6 januari bespreekt het bestuur het meerjarenplan voor de tjottervloot. Aan bod komen de onderhoudsplanning, activiteiten, meer vrijwilligers binden aan de vloot, activiteiten, etc. Mocht je ideeën hebben voor het bestuur, mail die dan naar info@friesetjottervloot.nl.