ANBI

De Stichting Friese Tjottervloot is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun het voortbestaan van de tjottervloot met een donatie. Ons rekeningnummer is: NL93ABNA0441570240.

 

KvK                                       : 41005339

IBAN                                     : NL93ABNA0441570240

BIC                                        : ABNANL2A

RSIN                                     : 804418184

 

 

De Belastingdienst zegt op haar eigen site het volgende over de ANBI-status.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 

De Stichting Friese Tjottervloot voldoet aan alle ANBI-voorschriften. Kijk op de site van de Belastingdienst om te achterhalen wanneer uw gift in aanmerking komt voor belastingaftrek.

 

Download hier de Overeenkomst Periodiek gift in geld voor de schenker.