Rob van Roessel

Ik heb het zeilen geleerd op zeilkampen in Reeuwijk en ben in 1970 bij Heit en Mem Piersma les gaan geven op It Beaken in Heeg. Na dit 10 jaar te hebben gedaan en ondertussen te hebben gewerkt op een architectenbureau, ben ik in 1980 vast gaan werken op It Beaken. Ik werd verantwoordelijk voor het zeilschoolgedeelte en voor het onderhoud en restauraties van de tjotters. In 1989 heb ik mijn oude beroep weer opgepakt, bedrijfsleider bij bouwbedrijf Dijkstra Balk. Later werd dit Friso aannemingsmij. Een vijftal jaren terug werd ik gevraagd om me weer wat meer met de tjotters te gaan bemoeien. Sindsdien zat ik in het bestuur van de Stichting Friese Tjottervloot. Daarnaast zet ik me nog steeds volop in bij de Watersportvereniging Heeg (WSH) voor het jeugdzeilen in optimisten, splashes, etc. We leiden bij de WSH 100 jeugdzeilers op. Tussen november 2014 en mei 2016 zat ik niet meer in het bestuur van de SFT, maar begeleidde ik de bouw van het nieuwe watersportcentrum dat de SFT gezamenlijk met de WSH heeft neergezet in de Passantenhaven Heeg. Vanaf mei 2016 ben ik weer gewoon bestuurslid van de Stichting en sinds 1 oktober 2016 vervul ik de rol van voorzitter.