Conclusie van het Franse avontuur 6 t/12 mei

Het doel van onze reis was: promotie maken voor de tjottervloot en promotie maken voor Fryslân als toerisme provincie. Wij concluderen dat dat doel meer dan bereikt is. Voor het begin van het evenement op maandag 6 juni stond er al een interview met Jack van den Berg in de Franse Le Télégramme. Op 7, 8, 9, 10 en 11 mei stonden we elke dag met één of meer kleurenfoto’s in Le Télégramme en/of Ouest France. Op 11 mei waren we zelfs voorpaginanieuws in Ouest France!
Wat er op internet is verschenen in Frankrijk en wat er op tv is uitgezonden, weten we niet. Ook wat er tijdens de week in Nederland aan publiciteit is geweest, is ons nu nog onbekend. Wel weten we dat er pers uit Nederland aanwezig was en we verwachten dat ook in de tijdschriften Zeilen, Waterkampioen en Spiegel der Zeilvaart artikelen zullen verschijnen. Het is dat we het zelf zeggen, maar zoveel publiciteit genereren is echt een hele prestatie.

Zie hier de foto’s van de Frankrijkreis en de afbeeldingen van de tjotters in de Franse kranten.

Ook in Friesland kregen we aandacht bij Omrop Fryslân. Door onszelf gemaakte beelden op maandag 6 mei, zijn op dinsdag 7 mei uitgezonden bij de Omrop. Zie hier voor nog meer mooie filmbeelden.