De vloot

De Stichting Friese Tjottervloot onderhoud en exploiteert 11 Tjotters en een fries jacht.
Behalve de "Janke" welke in 2018 is verworven, behoren alle overige Tjotters en het Fries jacht tot de voormalige NJHC / Zeilschool it Beaken vloot zoals deze door Heit Piersma is bijeengebracht.

2 - Wearlamke

4 - Wylp

5 - Hoannemosk

6 - Wink

7 - Tjilling

8 - Wilster

10 - Hoants

13 - Brasem

14 - Bruser

15 - Friso

RD51 - Reiddomp

RE126 - Janke