Varend donateur


Voor € 200 kunt u het hele seizoen zeilen in een tjotter!

Voor €200 en met voldoende zeilervaring bent u varend donateur. Varend donateurs steunen de Stichting ook, maar kunnen bovendien altijd zonder bijkomende huurkosten een tjotter meenemen voor een dagtocht, mits die op dat moment niet verhuurd is.
Inschrijven als donateur of varend donateur kan via een email penningmeester@friesetjottervloot.nl. Het bedrag van €200 kunt u storten op ons rekeningnummer: NL93ABNA0441570240. Na betaling geniet u alle rechten en plichten van uw donateurschap.

Wat moet je kunnen?
Als varend donateur moet je zelfstandig in een tjotter kunnen varen en zonder noemenswaardige bemoeienis van de uitgever de boot zelf vaarklaar kunnen maken. De eerste keer dat je met de tjotter komt varen wordt er op de wal (zo nodig) instructie gegeven over het vaarklaar maken, de wetenswaardigheden van het varen met de tjotter en het weer afleveren van de tjotter.

Hoe lang mag je een bootje meenemen?
Als je de boten langer dan één dag mee wil hebben, moet hij iedere avond weer terug gebracht worden op de plaats van uitgifte. Zijn de boten tussentijds verhuurd, dan gaat dat voor. Wil je echter alsnog de boot voor meer dagen vastleggen, dan kunnen we daar in overleg afspraken over maken.

 

 

Ik wil donateur worden

 

 

 

Terug naar de Thuispagina