Donateursdag (Opening watersportseizoen)

Op zaterdag 28 april houden we open dag voor al onze donateurs en overige belangstellenden. Deze dag valt samen met de officiele opening van het watersportseizoen in Heeg. Gedurende de dag zijn er allerlei activiteiten in het dorp.

Tevens willen we op deze dag aandacht schenken aan de officiële overdracht van de tjotter “Janke” van de Fam. Wegener-Sleeswijk aan de stichting Friese Tjottervloot. De Tjotter is een geschenk aan onze stichting en naar wij denken een welkome aanvulling van onze vloot.