Friese Tjottervloot ontvangt 9e Oostergoopenning!

Tijdens een gezellige bijeenkomt in het SylHus in Heeg hebben we uit handen van het bestuur van de koninklijke zeilvereeniging “Oostergoo” de 9e Oostergoopenning ontvangen.
Sinds 2005 reikt de K.Z.V. “Oostergoo” periodiek de Oostergoopenning uit aan een natuurlijke of rechtspersoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van het behoud van Friese historische jachten en/of op het terrein van de watersport in het algemeen.
Dit jaar mogen wij ons de gelukkige ontvangers noemen van dit prachtige kleinood als waardering voor onze inzet in het behoud en exploitatie van de Tjottervloot in Heeg. Tevens waardeert het bestuur van kzvOostergoo onze inzet op het gebied van huisvesting van de vloot en de organisatie van cursussen, zwerfkampen en andere activiteiten rondom en met de Tjottervloot.

het “laudatio” lees je hier