ANBI


De Stichting Friese Tjottervloot is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun het voortbestaan van de tjottervloot met een donatie. Ons rekeningnummer is: NL93ABNA0441570240.

 

De Belastingdienst zegt op haar eigen site het volgende over de ANBI-status.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 

De Stichting Friese Tjottervloot voldoet aan alle ANBI-voorschriften. Kijk op de site van de Belastingdienst om te achterhalen wanneer uw gift in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Download hier de Overeenkomst Periodiek gift in geld voor de schenker.

 

Ik wil donateur worden

 

 

 

Terug naar de Thuispagina