Nieuwe bestuursleden

Marleen Michelhoff en Gerrit-Jan de Vos zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting Friese Tjottervloot. Beiden zijn actief geweest als instructeur op It Beaken. Gerrit-Jan maar liefst 25 jaar lang, Marleen iets korter. Gerrit-Jan wordt de bewaker van de kas en Marleen gaat het secretariaat ondersteunen.
Rob van Roessel stapt uit het bestuur. Rob gaat de nieuwbouw van het nieuwe pand begeleiden en deze activiteit is niet te combineren met bestuurswerkzaamheden. Rob blijft dus nauw betrokken en we mogen een beroep op hem blijven doen als vrijwilliger.
Het bestuur is nu weer goed op sterkte, zodat de grootse nieuwbouwplannen ook echt kunnen gaan starten. Het wordt een mooie en spannende winter.