Regionale Friese Reünie

Voor de 37ste keer vond dit jaar de Regionale Friese Reünie plaats in het ‘thuisdorp’ Heech. Traditioneel wordt de reünie gehouden tijdens het eerste volle weekend van augustus. Dit jaar was dat op 2, 3 en 4 augustus. Bijna alle jaren hebben de tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot meegedaan aan de reünie. Toen de vloot nog bekend stond als ‘de tjotters van de jeugdherberg’ deden ze mee aan de fakkelvaart, en de wedstrijd of het admiraalzeilen. Het hing ervan af welk van de twee evenementen op zaterdag werd georganiseerd, want op zondag waren de tjotters weer nodig voor zeilcursussen.
De laatste jaren waren de tjotters er niet altijd bij, maar het bestuur van Stichting Friese Tjottervloot heeft het gebruik van de tjotters weer nieuw leven ingeblazen. Alle aanwezige eigenaren van ronde en platbodemjachten en het bestuur van de Regionale Friese Reünie is die verhoogde activiteit ook opgevallen. Voorzitter Hildo Brilleman verwoorde dat in een email als volgt: “Het is verfrissend te zien hoe jullie als bestuur weer het heilige vuur hebben gevonden.” De Stichting Friese Tjottervloot kreeg tijdens de reünie dan ook alle complimenten voor hun zeer actieve opstelling. Wij zijn zeer verheugd over deze blijk van waardering. Onze grote dank!
Dit jaar deden er vijf tjotters mee aan de fakkelvaart en zouden er ook vijf meedoen aan de wedstrijd. Er stond een zeer stevige wind en die is er mede de oorzaak van geweest dat er maar twee tjotters deelnamen. De bemanning bestond uit jeugd die had deelgenomen aan het tjotterzeilkamp eind juni. Een deel van deze jeugdigen werd door (vaak) pa ‘gesommeerd’ mee te helpen op het moederschip. Alle handjes waren daar broodnodig.
De tjotters streden onder het Eerste eiland om de prijzen: wel veel wind, maar niet de hoge Hegermeergolven. De ‘dames Perdijk’ toonden zich daar heer en meester en zorgden voor Friese winst. Een zeer knappe prestatie!