SFT krijgt Van Waning Prijs 2015

Op 28 maart, tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) in het Museum BroekerVeiling te Broek op Langedijk, heeft de SSRP de Van Waning Prijs dit jaar toegekend aan de Stichting Friese Tjottervloot (SFT). Voorzitter Jack van den Berg nam namens het bestuur de prijs in ontvangst uit handen van SSRP-voorzitter Maarten van Hezik.

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ere-bestuurslid van de SSRP, de heer C.J.W. van Waning. Deze wisselprijs wordt toegekend aan ‘degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van de Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.’

De doelstelling van de SSRP is het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en het in stand houden ervan, alsmede het bewaren van de kennis omtrent historie, bouw en vormgeving. Beschermvrouwe van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.

Maarten van Hezik, voorzitter van de SSRP, meldde tijdens de overhandiging van de prijs uitgebreid waarom juist de SFT deze heeft verdiend. De Stichting Friese Tjottervloot heeft de Van Waning Prijs gekregen, omdat zij nu, 70 jaar de oprichting van de tjottervloot door Heit en Mem Piersma in Heeg, met promotie de vloot van 10 tjotters en 1 Fries jacht nog springlevend houdt. De tjotters zijn ook nu nog van onschatbare waarde voor het leren zeilen, met name door jongeren. De SFT zet zich al 20 jaar in voor het behoud van de schepen, niet als museumstuk maar varend op de Friese meren. De SFT organiseert cursussen voor de jeugd en al het werk voor en aan de vloot wordt gedaan door vrijwilligers. Samen met drie andere partijen bouwt de SFT nu een zeilcentrum met onderdak voor de tjotters direct aan het Heegermeer, waardoor de vloot weer jaren vooruit kan en nog meer gebruikt kan gaan worden. Met al deze activiteiten heeft de SFT een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van SSRP, waarvoor zij de SFT zeer erkentelijk is.

Voorzitter Jack van de Berg van de SFT vindt het een hele eer dat de tjottervloot de Van Waning Prijs toegekend heeft gekregen. “Ik ben er trots op dat ik namens het gehele bestuur van de SFT deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik ben verheugd dat al onze inspanningen van de laatste jaren niet onopgemerkt zijn gebleven. We doen ons uiterste best de vloot in goede staat te houden en zo veel mogelijk mensen in de schepen te laten zeilen. Met de komst van het zeilcentrum in Heeg, tezamen met de Watersportvereniging Heeg, hebben wij er vertrouwen in dat de jeugd nog meer gebruik gaat maken van de tjotters. Ook in onze zichtbaarheid steken we veel energie. Twee jaar geleden hebben we met de hele vloot in het Franse Zuid-Bretagne gezeild en dat heeft een enorme boost opgeleverd, naast veel publiciteit. We brengen de vloot waar en wanneer we maar kunnen zo veel mogelijk onder de aandacht van het grote publiek. Zoals de voorzitter van de SSRP al terecht zei, wij kunnen dit alleen maar doen dankzij de inzet van alle vrijwilligers. Met name hen wil ik bij deze enorm bedanken. Nogmaals, ik ben zeer vereerd dat we deze prijs toegekend hebben gekregen.”

De prijs bestaat uit een mastwortel en een wimpel, een zogenaamd tuigje. De masttop van vele ronde en platbodemjachten wordt ook nu nog gesierd door een wimpel en mastwortel. Wat de prijs extra bijzonder maakt, is dat de vergulde mastwortel van de Van Waning Prijs gemaakt is door Heit Piersma. Dat maakt de cirkel weer mooi rond.