Sponsoring en schenking


U kunt als bedrijf of organisatie de tjotters ook sponsoren. Met een bijdrage vanaf €1.500 kunt u dan via het bestuur in voor- of naseizoen een aanvraag doen voor reservering van de gehele vloot. U stuurt dan een mail naar het het bestuur: info@friesetjottervloot.nl.
Een eenmalige gift of schenking kunt u overmaken op rekeningnummer NL93ABNA0441570240 t.n.v. Stichting Friese Tjottervloot. Vermeld bij uw schenking alstublieft ‘gift‘ of ‘schenking‘.

 

Uw bijdragen worden in grote dank aanvaard en overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting gebruikt voor het onderhoud en beheer van onze varende monumenten.

 

De Stichting Friese Tjottervloot beschikt over een ANBI-status en dat maakt het voor u aantrekkelijker ons te steunen.

 

Momenteel wordt Stichting Friese Tjottervloot gesponsord door:

 

Beleef Fryslân
Foekema Watersport
Friesland-Hollandpromotie
Jachtwerf Piersma
Kuiper Verzekeringen
Provincie Fryslân
Steunstichting Friese Tjottervloot
Jachtwerf Jan Lopik
Nautisch Centrum Heech
Prins van Oranje van Gerrit Venema
Scheepshout van Max Rijpma
Stichting Friesland Vaart
Stichting ter promotie van het traditionele schip (SPTS)
Veenstra Coatings Heeg
Yachtservice Huite Loopik

 

Ons nieuwe watersportcentrum is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van:
Woudsend anno 1816
Rabobank
De grote Zuidwesthoek
Steunstichting Friese tjottervloot
Provincie Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân
Eeuwe de Jong
Heech by de Mar
Wayer en Wayer Yachts BV
Profile Rodenburg
Prins Bernhard Cultuurfonds

 

Ik wil donateur worden

 

 

 

Terug naar de Thuispagina