Tjotters in het nieuws

De reis van de tjottervloot naar Morbihan in Frankrijk is ook de pers niet ontgaan. Dinsdag 23 april was Omrop Fryslân de eerste die een radio-interview had met voorzitter Jack van den Berg. Later op de dag had de Omrop nog een kort item op tv over de Frankrijkreis van de tjotters.
Vrijdag 26 april verscheen er al een paginagroot artikel in het Friesch Dagblad en maandag 29 april besteedde de Leeuwarder Courant een halve pagina aan de op handen zijnde reis. Ook op internet is aandacht besteed aan het uitvaren naar Frankrijk.
Zaterdagmorgen tijdens de open dag van de Stichting Friese Tjottervloot stond er in alle vroegte al een fotograaf van Trouw langs de waterkant. De verwachting is dat Trouw op donderdag 2 mei een groot verhaal brengt. Even later kwam zijn ‘collega’ van de Leeuwarder Courant erbij. Het is dan ook een hele onderneming om met 10 tjotters en een Fries jacht meer dan 1000 kilometer over de weg af te leggen. Terecht dat de pers daar aandacht voor heeft.

Trouw

Sneeker Nieuwsblad online

ANWB Waterkampioen online

Friesch Dagblad

Leeuwarder Courant

Telegraaf online

Zeilen online