Tjotters winterklaar

Zaterdag 2 november hebben we de tjottervloot winterklaar gemaakt. Alle tjotters zijn ontdaan van hun zeilen. Na controle van de grootzeilen en de fokken bleek dat we 1 nieuw grootzeil nodig hebben en 2 tot 3 nieuwe fokken. Vier tjotters hebben we bij de WSH uit het water getakeld en schoongespoten. Het Wearlamke, de Hoannemosk en de Brasem liggen nu op het droge in de loods van Hoora (naast de vishal). De Friso staat op een trailer bij Pier Piersma. Pier heeft de Friso ‘geadopteerd’ en dat betekent dat hij de stichting sponsort door de Friso gratis te onderhouden. De andere schepen en de Reiddomp liggen nog in het schiphuis van Marius Jonkhart. Wanneer de eerste 3 tjotters klaar zijn, wisselen we ze om met een drietal dat nog geschuurd en gelakt moet worden. Dit gaat door totdat we de hele vloot weer goed onderhanden hebben genomen. Wordt vervolgd.