De Tjotters


De Stichting Friese Tjottervloot onderhoud en exploiteert 11 Tjotters en een fries jacht.
Behalve de “Janke” welke in 2018 is verworven, behoren alle overige Tjotters en het Fries jacht tot de voormalige NJHC / Zeilschool it Beaken vloot zoals deze door Heit Piersma is bijeengebracht.

 

2 Wearlamke  4 Wylp  5 Hoannemosk  6 Wink  7 Tjilling 

 

 

8 Wilster  10 Hoants  13 Brasem  14 Brûser  15 Friso 

 

 

RE106 Janke  RD51 Reidomp

 

 

 

 

Ik wil donateur worden

 

 

 

Terug naar de Thuispagina