Verklaring gebruik persoonsgegevens


Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 wordt/is de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet van kracht. In deze verordening is beschreven hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens welke bijvoorbeeld door stichtingen zoals de onze worden geregistreerd en gebruikt en welke rechten en plichten daarbij horen. Een van de plichten is dat beschreven moet worden welke gegevens worden geregistreerd en waarvoor deze worden gebruikt.

Hieronder kun je lezen welke (persoons)gegevens we als stichting Friese Tjottervloot registreren, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Ook kun je lezen dat we cookies gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

Website / Cookies
Deze website wordt beheerd door de stichting Friese Tjottervloot. 
Als je gebruik maakt van de website van de stichting Friese Tjottervloot, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Om deze website beter en sneller te laten werken en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘Cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘Cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van de website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.

 

Welke gegevens registreren wij ?

De stichting Friese Tjottervloot registreert de volgende persoonsgegevens,

  • Naam, Adres, Woonplaats, Postcode, Telefoonnummer, Emailadres, Bankrekeningnummer

 

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de website van de stichting Friese Tjottervloot, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter (bijvoorbeeld als je inschrijft voor de nieuwsbrief). Ook laat je persoonsgegevens achter als je je aanmeld als donateur van de stichting Friese Tjottervloot, bij het reserveren van een Tjotter of het boeken van een arrangement.

 

Wat doen we met je gegevens?
De persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de donateurs- en financiële administratie en het verzenden van de nieuwsbrieven.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van de stichting Friese Tjottervloot. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.

 

Met wie delen we jouw gegevens?
In principe delen we persoonsgegevens niet met anderen en ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf en als dit geen direct verband houdt met een van de door de stichting Friese Tjottervloot georganiseerde activiteiten. De door de stichting Friese Tjottervloot vastgelegde persoonsgegevens zullen nimmer via social media worden gedeeld.

 

Contact, mailing en/of reclame
Als je toch mail (of ongewenste reclame c.q nieuwsbrieven) ontvangt dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen.

 

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die we van je hebben geregistreerd. Je kunt hiertoe een verzoek (via email) indienen bij de stichting Friese Tjottervloot info@friesetjottervloot.nl. Je kunt ook altijd vragen of we je gegevens willen aanpassen of verwijderen als die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

 

Contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen over deze ‘Verklaring gebruik persoonsgegevens’ kun je altijd contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@friesetjottervloot.nl

 

Websites van derden
Deze ‘verklaring gebruik persoonsgegevens’ is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacy statement
De stichting Friese Tjottervloot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

Terug naar de Thuispagina