Zeer geslaagd feest: opbrengst €8.000

Tezamen met Watersportvereniging Heeg bouwt de Stichting Friese Tjottervloot aan de rand van het Heegermeer een watersportcentrum. Op 13 juni organiseerde de Stichting Friese Tjottervloot een ‘halverwege-de-bouw-feest’. Oud-instructeurs en oud-medewerkers van It Beaken, en donateurs van de stichting waren uitgenodigd. Zo’n 150 mensen hebben de zeer geslaagde reünie bezocht. Tot in de late uurtjes bleven velen hangen om bij te praten.

Het doel van het feest was, naast gewoon een gezellige dag, geld ophalen voor het nieuwe onderkomen van de tjottervloot. Het gehele feest was georganiseerd door vrijwilligers en door vele bedrijven ondersteund. Alle opbrengsten van de feestelijke dag, komen ten goede aan het nieuwe onderkomen. De belangrijkste inkomstenbron was de veiling samen met onze ‘huisgenoot’ Watersportvereniging Heegermeer. Niet alleen de 150 reünisten waren bij de veiling aanwezig, ook nog eens zeker 100 Heegemers kwamen op deze unieke kans af. Ruim 70 veilingstukken waren gratis ter beschikking gesteld. De veiling heeft €5.000,- opgebracht. Een prachtig bedrag dat we gebruiken voor de inrichting van het nieuwe watersportcentrum.

De planning is dat het pand eind 2015 volledig klaar is, zodat we het volgend voorjaar officieel in gebruik kunnen nemen. Tot nu toe is de vooraf gemaakte planning gehaald, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers die elke dag meebouwen aan het mooist gelegen watersportcentrum van Heeg en misschien wel van heel Friesland.

Kijk op onze Facebook pagina voor meer foto’s. En, bekijk het gezamenlijke blog van de SFT en WSH. Daarop zie je ook wie ons allemaal ondersteunen en sponsoren.